valt dit onderzoek of deze behandeling onder het eigen risico?

 
24 uurs bloeddrukmeting via de praktijk nee
24 uurs bloeddrukmeting via de specialist in het ziekenhuis ja 
Bloedafname op de praktijk (de handeling door de assistente) nee
Bloedafname via de polikliniek of prikpunt van het ziekenhuis (de handeling) ja 
Bloedonderzoek in het laboratorium (na bloedafname op de praktijk) ja 
Bloedonderzoek in het laboratorium (na bloedafname via de polikliniek of prikpunt) ja 
Bloedsuikermeting uit vingerprik op de praktijk nee
Bloedvatonderzoek met behulp van echo/doppler (Enkelarm-Index) op de praktijk nee
Bloedvatonderzoek met behulp van echo/doppler (Enkelarm-Index) via de specialist ja 
consult, huisbezoek, telefonisch consult, e-consult huisarts of praktijkondersteuner (POH) nee
CRP bepaling (ontstekingswaarde) op de praktijk ja 
ECG (hartfilmpje) op de praktijk nee
ECG (hartfilmpje) via het ziekenhuis ja 
Griep vaccinatie boven de 60 jaar of met medische indicatie nee
Holteronderzoek (24 uurs hartritme registratie en analyse) ja 
Kleine chirurgie op de praktijk (verwijderen van moedervlekken etc.) nee
Kleine chirurgie via verwijzing naar de specialist in het ziekenhuis ja 
Longfunctietest (spirometrie) op de praktijk nee
Longfunctietest (spirometrie) via de polikliniek ja 
oren uitspuiten door de doktersassistente nee
PA onderzoek (onderzoek van weggehaalde moedervlekken etc.) ja 
plaatsen van MIRENA spiraal of Implanon-staafje door de huisarts nee
plaatsen van MIRENA spiraal of Implanon-staafje door de specialist ja 
Rontgenfoto of echo (ziekenhuis) ja 
SOA onderzoek ja 
Uitstrijk baarmoedermond in kader van oproep  bevolkingsonderzoek nee
Uitstrijk baarmoedermond op medische indicatie (bijv. vervolgonderzoek) de handeling door assistente of huisarts nee
Uitstrijk baarmoedermond op medische indicatie (bijv. vervolgonderzoek) het onderzoek in het laboratorium ja 
urinekweek, wondkweek, overige kweken ja 
urineonderzoek ja 
Wrattenbehandeling op de praktijk nee
Zaken die onder uw aanvullende verzekering vallen (zie polisvoorwaarden) nee

terug naar veel gestelde vragen ►