Corona vaccinaties

Vaccinatie in onze praktijk start op dinsdag 23 maart 2021

Op verschillende fronten in ons land wordt inmiddels druk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen gaan daar aan bijdragen door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De komende tijd zullen wij zo snel als de organisatie in de praktijk en de levering van vaccin dat toelaat specifieke groepen patiënten gaan vaccineren.

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat de eerste vaccinatieronde door de huisartsen alléén bestemd is voor:
1. mensen geboren in 1956 en 1957
2. mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger) én geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar)
3. mensen met het syndroom van Down die thuis wonen én geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar)

Alle bij ons bekende patiënten uit deze groepen hebben inmiddels per post een uitnodiging voor een 1e en 2e vaccinatie tijdstip ontvangen. Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen. Wij weten momenteel niet wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie.

Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat de regie van de vaccinatiestrategie volledig in handen is van de overheid en het RIVM. Wij hebben geen enkele invloed op het type vaccin wat wij aan patiënten kunnen aanbieden en ook niet op de gemaakte keuzes qua volgorde van vaccinatie van diverse patiëntgroepen.
Het heeft geen enkele zin om ons te benaderen met verzoeken om een ander vaccin te kunnen krijgen of om met voorrang gevaccineerd te worden als uw leeftijdsgroep nog niet aan de beurt is.

Uiteraard staat onze reguliere patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de reguliere zorg voor onze patiënten.

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?
In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd. 

Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

Terug naar ons nieuwsoverzicht