Hoest hardnekkiger dan patënten denken

Het natuurlijk beloop van acute hoest is aanzienlijk langer dan patiënten verwachten. Dat heeft gevolgen voor het antibioticagebruik, schrijven Mark Ebell e.a. in de Annals of Family Medicine van deze maand.

De onderzoekers vroegen volwassenen in de Amerikaanse staat Georgia naar hun inschatting van de duur van hoestklachten. Zij kwamen met schattingen van 5 tot 9 dagen. De werkelijke duur, zo wijst een systematische analyse van het bestaande onderzoek uit, bedraagt gemiddeld bijna 18 dagen. De NHG-richtlijn komt op een ziekteduur variërend van één tot drie weken. Maar hoestklachten kunnen langer aanhouden, tot meer dan vier weken.

Er zijn tot nu toe geen wetenschappelijke gegevens die laten zien dat het korte termijnbeloop bij patiënten met acute hoest gunstig kan worden beïnvloed door antimicrobiële therapie. Genezing duurt ongeveer drie weken, en dat is net zo lang als het herstel zou hebben geduurd met een medicijnkuur.

Dat er, zeker in de VS, toch vaak antibiotica worden voorgeschreven, heeft te maken met de discrepantie tussen werkelijkheid en verwachting, stellen Ebell e.a. Patiënten oefenen druk uit op artsen om toch maar een antibioticum voor te schrijven, simpelweg omdat ze denken dat de hoestklachten na een dag of zeven voorbij horen te zijn. Eerder Nederlands onderzoek van Jochen Cals e.a. uit 2007 kwam tot identieke conclusies.

Henk Maassen

Bron: Medisch Contact 24 jan 2013

Terug naar ons nieuwsoverzicht