Veel gestelde vragen

Medisch inhoudelijk

 • Ik ben niet zo'n "dokter-loper", ik wacht liever eerst gewoon even af. Dat kan toch geen kwaad?

  In de meeste gevallen kan het geen kwaad om even af te wachten. Er zijn echter een paar situaties waarbij afwachten juist niet goed is. Dat is onder andere het geval bij uitvalsverschijnselen welke zouden kunnen wijzen op een CVA of TIA (herseninfarct). Tegenwoordig is het mogelijk om het bloedpropje van een infarct met medicijnen op te ruimen, maar dat moet dan wel binnen 4 uur na het ontstaan van het stolsel gebeurd zijn omdat het anders niet meer lukt. In het geval van een mogelijk herseninfarct ( FAST-test! ) betekent afwachten of het overgaat dus verlies van kostbare tijd en mogelijk een gemiste kans op een succesvolle behandeling.

 • Moet ik als man mijn prostaat laten testen?

  Dit is een vraag die vele mannen vanaf de leeftijd van 50 jaar zich stellen, al dan niet onder invloed van suggesties of adviezen die ze daarover van familie en kennissen krijgen. De onderliggende vraag is in de meeste gevallen: “Loop ik risico om prostaatkanker te krijgen?”. Prostaatkanker is een ziekte die pas in een heel laat stadium klachten geeft en dan niet in de vorm van plasklachten, maar vaak botpijn doordat het proces reeds is uitgezaaid naar de botten. Gelukkig gebeurt dat veel minder vaak dan iedereen denkt. Dit komt doordat prostaat kanker zich in de meeste gevallen heel langzaam ontwikkelt. Onderzoek heeft aangetoond dat iedereen standaard screenen op prostaatkanker bedroevend weinig oplevert: per 1000 geteste mannen worden slechts  slechts 2 overlijdens aan prostaatkanker voorkomen. Logischerwijs dringt zich dan de gedachte op: “Die twee gevallen zijn dan toch maar mooi meegenomen, dus iedereen testen kan dan toch geen kwaad?”.  Dat laatste is helaas niet helemaal waar. Uit de groep van 1000 geteste mannen komen namelijk veel meer dan twee gevallen van (mogelijk) prostaatkanker aan het licht. Echter al deze mannen worden geconfronteerd met een kanker waar ze zonder test geen weet van hadden gehad en waarvan ze ook nooit klachten zouden krijgen, laat staan er aan zouden overlijden. Behandelingen (operaties en bestralingen) die doorgaans volgen op de diagnose prostaatkanker kunnen voor ernstige complicaties zorgen. Vóórdat je gaat testen op prostaatkanker is het dus goed om eerst een zorgvuldige afweging te maken. Voor het maken van deze afweging is er een beslis hulpmiddel ontwikkeld, waarin alle voor en nadelen overzichtelijk naast elkaar worden gezet. Lees verder ►

 • Besmettelijke ziektes in het nieuws

  Regelmatig komen er uitbraken van ernstige besmettelijke ziektes in het nieuws. U herinnert zich nog wel de SARS, de Mexicaanse griep, de Vogelgriep en recentelijk Ebola. In de meeste gevallen bestaat er grote angst voor verspreiding door de hoge mate van besmettelijkheid. Daarom worden er door de overheid in zulke gevallen allerlei voorzorgsmaatregelen opgesteld om verspreiding te voorkomen. Eén van die maatregelen is het advies om in geval van (mogelijke) besmetting patiënten niet zonder meer naar een huisartsenpraktijk of ziekenhuis te laten komen, maar eerst telefonisch met de praktijk of ziekenhuis te laten overleggen welke maatregelen er noodzakelijk zijn om verdere verspreiding te voorkomen.

 • Heb ik Griep?

  Als u zich afvraagt of u de Griep heeft, doe dan de Griep-check ►

 • Ik heb chronische pijn en moet "ermee leren leven", maar hoe doe ik dat?

  Onder chronische pijn verstaan we pijn die langer duurt dan 3 maanden en die niet reageert op medische behandelingen. In een aantal gevallen is de oorzaak van de pijn wél bekend, maar kan niet verholpen worden. Vaak is het niet precies bekend waar de pijn vandaan komt, ondanks alle mogelijke medische onderzoeken die er naar gedaan zijn. In bijna alle gevallen wordt er het advies gegeven om “er mee te leren leven”. Zo gemakkelijk als dit advies gegeven wordt, zo lastig is het voor de meeste patiënten om er iets mee te kunnen. Pete Moore, een Engelsman die ook aan chronische pijn lijdt, had die zelfde ervaring. Toch slaagde hij er uiteindelijk in met hulp van familie, vrienden en zorgverleners om een invulling te geven aan het er mee leren leven. Hij noteerde zijn ervaringen en tips om mede-patiënten ook de tools te bieden om zelf er mee aan de slag te kunnen. Deze tools voor zelf-management bij chronische pijn zijn door medewerkers van Medisch Centrum Groningen en vertegenwoordigers van diverse patiëntenverenigingen in het Nederlands vertaald en uitgegeven. U kunt via deze link de Pijn-Tookit raadplegen

 • terug naar overzicht veel gestelde vragen ►