Veel gestelde vragen

   

Medisch inhoudelijk

 • Ik ben niet zo'n "dokter-loper", ik wacht liever eerst gewoon even af. Dat kan toch geen kwaad?

  In de meeste gevallen kan het geen kwaad om even af te wachten. Er zijn echter een paar situaties waarbij afwachten juist niet goed is. Dat is onder andere het geval bij uitvalsverschijnselen welke zouden kunnen wijzen op een CVA of TIA (herseninfarct). Tegenwoordig is het mogelijk om het bloedpropje van een infarct met medicijnen op te ruimen, maar dat moet dan wel binnen 4 uur na het ontstaan van het stolsel gebeurd zijn omdat het anders niet meer lukt. In het geval van een mogelijk herseninfarct ( FAST-test! ) betekent afwachten of het overgaat dus verlies van kostbare tijd en mogelijk een gemiste kans op een succesvolle behandeling.

 • Moet ik als man mijn prostaat laten testen?

  Dit is een vraag die vele mannen vanaf de leeftijd van 50 jaar zich stellen, al dan niet onder invloed van suggesties of adviezen die ze daarover van familie en kennissen krijgen. De onderliggende vraag is in de meeste gevallen: “Loop ik risico om prostaatkanker te krijgen?”. Prostaatkanker is een ziekte die pas in een heel laat stadium klachten geeft en dan niet in de vorm van plasklachten, maar vaak botpijn doordat het proces reeds is uitgezaaid naar de botten. Gelukkig gebeurt dat veel minder vaak dan iedereen denkt. Dit komt doordat prostaat kanker zich in de meeste gevallen heel langzaam ontwikkelt. Onderzoek heeft aangetoond dat iedereen standaard screenen op prostaatkanker bedroevend weinig oplevert: per 1000 geteste mannen worden slechts  slechts 2 overlijdens aan prostaatkanker voorkomen. Logischerwijs dringt zich dan de gedachte op: “Die twee gevallen zijn dan toch maar mooi meegenomen, dus iedereen testen kan dan toch geen kwaad?”.  Dat laatste is helaas niet helemaal waar. Uit de groep van 1000 geteste mannen komen namelijk veel meer dan twee gevallen van (mogelijk) prostaatkanker aan het licht. Echter al deze mannen worden geconfronteerd met een kanker waar ze zonder test geen weet van hadden gehad en waarvan ze ook nooit klachten zouden krijgen, laat staan er aan zouden overlijden. Behandelingen (operaties en bestralingen) die doorgaans volgen op de diagnose prostaatkanker kunnen voor ernstige complicaties zorgen. Vóórdat je gaat testen op prostaatkanker is het dus goed om eerst een zorgvuldige afweging te maken. Voor het maken van deze afweging is er een beslis hulpmiddel ontwikkeld, waarin alle voor en nadelen overzichtelijk naast elkaar worden gezet. Lees verder ►

 • Heb ik Griep?

  Als u zich afvraagt of u de Griep heeft, doe dan de Griep-check ►

 • Besmettelijke ziektes in het nieuws

  Regelmatig komen er uitbraken van ernstige besmettelijke ziektes in het nieuws. U herinnert zich nog wel de SARS, de Mexicaanse griep, de Vogelgriep en recentelijk Ebola. In de meeste gevallen bestaat er grote angst voor verspreiding door de hoge mate van besmettelijkheid. Daarom worden er door de overheid in zulke gevallen allerlei voorzorgsmaatregelen opgesteld om verspreiding te voorkomen. Eén van die maatregelen is het advies om in geval van (mogelijke) besmetting patiënten niet zonder meer naar een huisartsenpraktijk of ziekenhuis te laten komen, maar eerst telefonisch met de praktijk of ziekenhuis te laten overleggen welke maatregelen er noodzakelijk zijn om verdere verspreiding te voorkomen.

 • Meer vragen ►

Organisatorisch / administratief

 • Waarom stelt de assistente zoveel vragen als ik een afspraak wil maken?

  De vragen die de assistente stelt zijn niet zoals vaak gedacht wordt om patiënten “af te poeieren”. De assistente vraagt naar de reden van het consult om in te kunnen schatten hoeveel tijd u en de huisarts nodig zullen hebben. Soms zal zij inschatten dat een vraag ook net zo goed telefonisch met de huisarts kan worden besproken. Maar de aller belangrijkste reden is het inschatten van de urgentie (de mate van spoed). Daarbij willen we vooral graag voorkomen dat de ernst van de klachten te laag wordt ingeschat en dat er onherstelbare schade optreedt als gevolg van een te late afspraak. Om spoedeisende zaken er op de juiste manier uit te kunnen pikken, hebben onze assistentes een speciale opleiding gehad. Maar zij kunnen niets beginnen wanneer zij geen informatie van u krijgen. Als u persé een afspraak op het spreekuur wilt hebben, wordt dan niet boos om haar vragen, maar geef gewoon rustig aan dat u wél een afspraak wilt hebben. De assistente kan dan verder de noodzakelijke vragen stellen.

 • Ik zie in MijnGezondheid.net wel mijn medicatie staan, maar ik kan het niet aanklikken om te herhalen. Waar ligt dat aan?
  1. In de medicatielijst op MGnet staat bij elk middel in de laatste kolom een einddatum. Deze datum wordt door de computer berekend aan de hand van het voorgeschreven aantal en het dag-gebruik. Als deze datum langer dan 2 weken verstreken is kunt u het medicijn niet meer aanklikken om te herhalen. Maak in dat geval om het medicijn aan te vragen gebruik van de functie e-consult ►
  2. Alle medicatie in ons systeem is gelabeld: chronisch of niet-chronisch. Alleen de medicatie in uw dossier die door ons is gelabeld als chronisch kan aangeklikt worden om te herhalen. NB: u kunt het label chronisch of niet-chronisch zelf niet zien op MGnet. Als u een middel waarvan de einddatum nog niet langer dan 2 weken verstreken is (zie boven) niet kunt aanklikken, kan het zijn dat het op niet-chronisch staat. Stuurt u ons dan even een berichtje via het contactformulier ►
 • Hoe kan ik via MijnGezondheid.net een herhaalrecept aanvragen voor een middel dat ik al een tijd geleden voor het laatst aangevraagd heb?

  De Herhaalrecept functie in MGnet is uitsluitend bedoeld voor het aanvragen van medicatie die chronisch (=doorlopend) gebruikt wordt. Medicatie die incidenteel (niet doorlopend) gebruikt wordt, kunt u aanvragen via een e-consult ►

 • Ik ben overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Moet ik dat doorgeven?

  Nee, dat hoeft niet. Ons patiëntenbestand wordt automatisch gesynchroniseerd met de centrale database van alle zorgverzekeraars.

 • Meer vragen ►

Financieel

 • Wat moet ik betalen?

  Huisartsenzorg valt onder de basisverzekering. Wanneer u verzekerd bent, hoeft u voor de reguliere huisartsenzorg niets te betalen. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Wanneer de huisarts aanvullende onderzoeken aanvraagt, kan het zijn dat u daarvoor een rekening ontvangt van uw zorgverzekeraar, omdat deze aanvullende onderzoeken wel onder het eigen risico vallen. In principe zijn dat alle onderzoeken die door derden worden uitgevoerd (bloedonderzoek, kweken, etc.) Er zijn enkele onderzoeken die op de praktijk zelf uitgevoerd worden, maar met behulp van apparatuur die door het laboratorium aan ons ter beschikking is gesteld. Deze onderzoeken worden verrekend via het laboratorium dat de apparatuur beschikbaar stelt en vallen daarom ook onder het eigen risico. Voor een indicatie om welke kosten het gaat kunt u kijken bij: Tarieven U-Diagnostics ►
  Door de huisarts voorgeschreven medicatie valt ook altijd onder het eigen risico.

  Voor een overzicht welke kosten onder het eigen risico vallen, klik hier ►

 • Waarom declareert de huisarts kosten bij mijn zorgverzekeraar terwijl ik niet bij de huisarts ben geweest?

  Voor een 10 minuten-consult kan de praktijk een bedrag van € 9,07 (tarief 2016) declareren bij uw Zorgverzekeraar. Voor het draaiende houden van een huisartsenpraktijk moeten er kosten gemaakt worden voor personeel, huisvesting, verwarming, telefoon, etc. Dit kan niet allemaal uit een consulttarief van  6x € 9,07= € 54,42/uur. Daarom mag de praktijk naast de tarieven voor verrichtingen ook nog een aantal andere bedragen bij de zorgverzekeraar declareren. Deze bedragen staan soms op de overzichten die zorgverzekeraars aan hun cliënten toesturen. Het gaat in dat geval om het zogenaamde “inschrijftarief” en module tarieven.  Zorgverzekeraars verlangen van huisartsen steeds meer kwaliteit en een steeds breder zorgaanbod. Dit extra zorgaanbod is vastgelegd in zogenaamde modules. Voor elke module die een praktijk aanbiedt mag er een moduletarief per patiënt gedeclareerd worden, ongeacht de vraag of er aan de patiënt huisartsenzorg is geleverd.