Veel gestelde vragen

Organisatorisch / administratief

 • Waarom stelt de assistente zoveel vragen als ik een afspraak wil maken?

  De vragen die de assistente stelt zijn niet zoals vaak gedacht wordt om patiënten “af te poeieren”. De assistente vraagt naar de reden van het consult om in te kunnen schatten hoeveel tijd u en de huisarts nodig zullen hebben. Soms zal zij inschatten dat een vraag ook net zo goed telefonisch met de huisarts kan worden besproken. Maar de aller belangrijkste reden is het inschatten van de urgentie (de mate van spoed). Daarbij willen we vooral graag voorkomen dat de ernst van de klachten te laag wordt ingeschat en dat er onherstelbare schade optreedt als gevolg van een te late afspraak. Om spoedeisende zaken er op de juiste manier uit te kunnen pikken, hebben onze assistentes een speciale opleiding gehad. Maar zij kunnen niets beginnen wanneer zij geen informatie van u krijgen. Als u persé een afspraak op het spreekuur wilt hebben, wordt dan niet boos om haar vragen, maar geef gewoon rustig aan dat u wél een afspraak wilt hebben. De assistente kan dan verder de noodzakelijke vragen stellen.

 • Ik zie in MijnGezondheid.net wel mijn medicatie staan, maar ik kan het niet aanklikken om te herhalen. Waar ligt dat aan?
  1. In de medicatielijst op MGnet staat bij elk middel in de laatste kolom een einddatum. Deze datum wordt door de computer berekend aan de hand van het voorgeschreven aantal en het dag-gebruik. Als deze datum langer dan 2 weken verstreken is kunt u het medicijn niet meer aanklikken om te herhalen. Maak in dat geval gebruik van de functie e-consult om het medicijn aan te vragen.
  2. Alle medicatie in ons systeem is gelabeld: chronisch of niet-chronisch. Alleen de medicatie in uw dossier die door ons is gelabeld als chronisch kan aangeklikt worden om te herhalen. NB: u kunt het label chronisch of niet-chronisch zelf niet zien op MGnet. Als u een middel waarvan de einddatum nog niet langer dan 2 weken verstreken is (zie boven) niet kunt aanklikken, kan het zijn dat het op niet-chronisch staat. Stuurt u ons dan even een berichtje via het contactformulier ►
 • Hoe kan ik via MijnGezondheid.net een herhaalrecept aanvragen voor een middel dat ik al een tijd geleden voor het laatst aangevraagd heb?

  De Herhaalrecept functie in MGnet is uitsluitend bedoeld voor het aanvragen van medicatie die chronisch (=doorlopend) gebruikt wordt. Medicatie die incidenteel (niet doorlopend) gebruikt wordt, kunt u aanvragen via een e-consult ►

 • Hoe kan ik het beste urine opvangen en inleveren voor onderzoek?

  Voor het vaststellen van een blaasontsteking kunt u het beste een “gewassen” ochtend urine inleveren. Gewassen betekent dat u zich eerst wast met water, dan een beetje urine in de wc laat lopen, vervolgens het middelste gedeelte van de plas opvangt en het laatste beetje urine weer uitgeplast in de wc. Wanneer u later op de dag pas de urine kunt inleveren dient de urine in de koelkast bewaard te blijven. Wij verzoeken u dringend om voor het opvangen van de urine, geen gebruikte jampotjes, medicijnflesjes etc. te gebruiken. U kunt bij de assistente gratis potjes krijgen om urine in op te vangen. Deze potjes zijn speciaal zo ontworpen dat de assistente de urine niet hoeft over te gieten in het geval er een monster voor kweek moet worden opgestuurd naar het laboratorium. Zij kan dan een kweekbuisje op de aansluiting in het deksel koppelen, waardoor de urine zonder morsen in de buis wordt opgezogen.

 • Ik ben overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Moet ik dat doorgeven?

  Nee, dat hoeft niet. Ons patiëntenbestand wordt automatisch gesynchroniseerd met de centrale database van alle zorgverzekeraars.

 • Er is mij door een instantie gevraagd om een medische verklaring te overleggen. Kan ik een medische verklaring via de huisarts krijgen?

  Een behandelend arts (in dit geval de huisarts) mag geen verklaringen afgeven betreffende een “eigen” patiënt, waarbij een oordeel gegeven wordt over de medische geschiktheid of ongeschiktheid van de persoon om bepaalde dingen wel of niet te doen.
  Een onafhankelijk arts mag dat wel. Deze laatste kan zo nodig, met uw toestemming, informatie inwinnen bij de behandelend arts.

 • Ik heb rechtstreeks met een specialist al een afspraak gemaakt, maar die verlangt achteraf nog een verwijzing. Kan ik die via de huisarts krijgen?

  Een van de taken van de huisarts is de functie van “poortwachter” in de gezondheidszorg. Dat betekent dat de huisarts moet beoordelen of een verwijzing zinvol is en of er naar het juiste specialisme verwezen wordt. In een aantal gevallen kunnen problemen ook binnen de huisartsenpraktijk opgelost worden. Achteraf verwijsbrieven schrijven is een administratieve handeling als mosterd na de maaltijd, die geen enkele inhoudelijke functie meer heeft. Wij streven er naar om zinloze administratieve handelingen zo veel mogelijk te beperken. Indien u een afspraak maakt met een specialist, dient u dit eerst vooraf met ons te overleggen. Achteraf schrijven wij geen verwijsbrieven.

 • terug naar overzicht veel gestelde vragen ►